- Công suất lạnh : 1.5 HP 12.000 BTU
- Phạm vi hiệu quả: 15-20 m2 (40-60 m3)
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
- INVERTER: Có INVERTER
- Làm lạnh nhanh: Turbo
Xem thông tin chi tiết

Máy Lạnh Casper Inverter 1.5 HP GC-12IS35

Thương hiệu Casper SKU: 230400471
Công suất (HP): 1.5 HP
1.5 HP
avtSrc
;