Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN
Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN

- Quạt đứng công suất 50 W làm mát hiệu quả không gian gia đình.
- 5 cánh quạt đường kính 40 cm tạo luồng gió mạnh.
- Điều khiển nút nhấn với 3 tốc độ gió dễ dùng.

Xem thông tin chi tiết

Quạt đứng Toshiba F-LSA10(H)VN

Thương hiệu TOSHIBA SKU: 210402842
avtSrc
;