Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV
  • Nhận dạng giọng nói qua Remote
  • Kết nối điện thoại thông minh - Mobile Connection, Web Browser,
  • Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên YouTube
  • Trợ Lý ảo Google Tiếng Việt, Bixby
  • Trợ lý ảo Google Assistant
Xem thông tin chi tiết

Smart Tivi Samsung 4K UHD 85 Inch UA85AU8000KXXV

Thương hiệu SAMSUNG SKU: 210401827
Kích thước: 85''
85''
avtSrc
;