• Sản xuất trên 10 năm
  • Chuẩn vị nhà làm
  • Tự nhiên, không chất bảo quản
  • Tuyển chọn nguyên liệu loại 1
  • Không chất bảo quản
Xem thông tin chi tiết

Gói 5 Kg lạp xưởng tươi Bảy Lai (loại 1.0 Kg)

Thương hiệu Bảy Lai SKU: 210800607
Đơn vị tính: Gói
KgGói
avtSrc
;