- Công suất lạnh : 1 HP 9.000 BTU
- Phạm vi hiệu quả: < 15 m2 (30-45 m3)
- Máy lạnh: Một chiều (chỉ làm lạnh)
- INVERTER: Có INVERTER
- Làm lạnh nhanh: Turbo
Xem thông tin chi tiết

Máy Lạnh Casper Inverter 1 HP GC-09IS35

Thương hiệu Casper SKU: 230400272
Công suất (HP): 1 HP
1 HP
avtSrc
;